Aankomst kasteel Doornenburg

 

Doornenburg

Het jaar 2009 N.C.

Er lag een flinke pak sneeuw, de wind was snijdend koud en de groep van de Knights of the Four Quarters maakte zich op voor een reis naar kasteel Doornenburg. Bij aankomst was de grond bevroren en de ijskoude wind kwam bij de ridders tot op het bot. Onder deze zware condities, maar met een ridderlijke vastbeslotenheid overwonnen ze de winterse obstakels en zetten ze uiteindelijk hun kampement neer.

 

Bij het vallen van de avond daalde ook de temperatuur tot ’n dodelijke koude. Vier van de dappere Knights bewaakten tijdens de lange winternacht hun kostbare kampement. Toen de zon opkwam, bracht zij met haar zonnestralen een welkome warmte over de kasteelmuren.

Godzijdank kon de kok tijdens de extreme kou doorwerken en lukte het om een broodnodige maaltijd te maken voor de hongerige ridders. Opgefrist en opgewarmd begon zo een nieuwe dag voor de ridders. De extreme omstandigheden veroorzaakte enige beroering en chaos binnen het kamp. Vrede en orde keerde echter terug in het kamp door de inbreng en sterke leiderschap van de Marshall.

Twee ridders werden voor een opdracht, op de door ijs beslagen gladde kasteelwallen, er op uitgestuurd. Het gevaar voor eigen leven waren ze snel vergeten, zeker na de ervaringen van zo’n zware nacht, vechtend tegen de elementen. Met luid gejuich op de achtergrond werd nu de vlag van de Knights gehesen, tezamen met de vlag van Doornenburg. Met de komst van de ridders die het strenge weer hadden doorstaan gingen ze aan de slag met hun werkzaamheden.

Twee ridders werden op wacht gezet bij het poortgebouw ter bescherming van “De Doornenburg”. Op verzoek van de kapitein van de wacht, kregen de ridders de eer om de Hertogin van Kleef tijdens haar verschijning voor het volk te escorteren zodat haar veiligheid werd gewaarborgd. Onder de ridders bevond zich ook een oude smid, die het vuur brandend hield. Dat prachtige beeld van vuur en hamerslagen bracht warmte. In het marktstalletje van de ridders waren diverse zelfgemaakte kledingstukken te koop. Omdat het nog steeds erg koud was, en om te voorkomen dat ze bevroren, werd het stalletje door 3 ridders bemand. Gedurende de dag werd er continue om het half uur gewisseld. Sommige onder ons zouden zeggen dat dit een proef was om de krachten te testen. Zij overwonnen deze proef met gemak, met een lach op hun gezicht en een aardig woord voor de klanten.

Diverse gasten bewonderden de uitrusting en bewapening van de ridders. Een van de ridders bleek een talent te hebben die op deze dag naar boven kwam. Hij wist als geen ander het verhaal te kunnen vertellen over de verschillende wapens en andere uitrustingen. Met verbazingwekkende overtuiging en beleving hield hij de gasten geïnteresseerd door hen spannende verhalen te vertellen over eerdere kruistochten en veldslagen. We loven ook onze jongste ridder die de elementen trotseerde, alsook z’n tegenstanders. Hij vocht zo dapper dat na een gevecht z’n
zwaard het niet meer hield en in tweëen brak. Tegen de tijd dat de schemering viel, en de ridders binnen kwamen was het kasteel een goed en veilig onderkomen. Na een warm drankje en de geluiden van doedelzakken, kwam er die nacht een welverdiende rust.

Het ontstaan van the Knights of the Four Quarters

2007 N.C. Midwinter Fair

Dit is het evenement waarop Enrico en ik het idee kregen om een re-enactment groep te starten. We waren daar als ridder verkleed en liepen daar wat rond. Blijkbaar maakte we  een hele  goede indruk, aan de positieve reacties te horen.
Zo goed zelfs, dat we het de weken daarna samen over niks anders meer hadden. We besloten onze vrienden te vragen om zich aan te sluiten bij een nieuwe groep.

Zo werd de eerste groep gevormd. We moesten alleen nog beslissen wat voor soort groep ridders we wilden zijn. Nadat we naar de Fair van Rijswijk waren geweest, bedachten we dat we meer in de lijn van het pagan geloof wilde blijven. Paganisme is een geloof waarbij alles en iedereen een ziel heeft. Binnen het paganisme zijn er 4 elementen welke de bouwstenen zijn van het universum.

Zo is de Knights of the Four Quarters ontstaan.

Onze eerste demonstratie ontstond toen Enrico gevraagd was om voor een schoolproject als ridder verkleed te komen. We kwamen als groep op het idee om een geschiedenisles voor de hele school te geven. De school was hier blij mee verrast. Ook wij voelden ons erg verheugd, doordat we hen iets konden geven, om zo hun geschiedenis te leren begrijpen en te beleven. Deze les gaf ons zo’n positieve stimulans, dat we besloten ons in te zetten de geschiedenis aan kinderen over te brengen.

Onze 2e demonstratie was voor een bedrijfsuitje. Voor ons maakte het allemaal de moeite waard, om de blikken op de gezichten van de toeschouwers te zien als wij optraden, alsook om als goede vrienden onder elkaar iets neer te zetten omdat wij het graag willen.

Paul